วิธีตรวจสอบการเชื่อมต่อเว็บไซต์ที่ปลอดภัยหรือไม่ในประเทศไทย

ราชกิจจาฯประกาศว่า เงินที่ได้รับจากต่างประเทศต้องชำระภาษี โดยสิ่งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป การเสียภาษีเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไปให้ดียิ่งขึ้น

Table of Contents

1. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องมีความปลอดภัยและได้รับการยืนยันหรือไม่?

1. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องมีความปลอดภัยและได้รับการยืนยันหรือไม่?

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ใช้งานควรตรวจสอบว่าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องมีการใช้งานคำสั่งป้องกัน (security measures) เพื่อช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต การตรวจสอบ URL หรือที่อยู่ของหน้าเพจ (web page address) หาก URL ของหน้าเพจมี “https://” และมีสัญลักษณ์ถูกใจสีเขียว (green padlock) แสดงถึงความปลอดภัยของเว็บไซต์

การใช้คำสั่ง HTTPS ช่วยในการเข้ารหัส (encrypt) และป้องกันการโจมตีแบบ MITM (Man-in-the-Middle) เพื่อให้ข้อมูลที่ส่งผ่านเว็บไซต์เป็นความลับ ทั้งนี้ HTTPS ยังช่วยให้ผู้ใช้ไม่มีการถูกโจรกรรมข้อมูล (data theft) จากการใช้คำสั่ง HTTP ที่ไม่ปลอดภัย

นอกจากนี้ผู้ใช้งานยังควรตรวจสอบการรับรองความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องหากมี เช่น Secure Sockets Layer (SSL) certificate หรือ Transport Layer Security (TLS) certificate เพื่อยืนยันความถูกต้องและความปลอดภัยของเว็บไซต์

Ex. SSL Certificate

  • SSL Certificate (Secure Sockets Layer) เป็นการรับรองความถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์และเบราว์เซอร์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อแบบปลอดภัย
  • SSL Certificate ช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัตรเครดิตล้วนมีการเข้ารหัสและไม่ถูกปลดค่า
  • ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ SSL Certificate โดยการคลิกที่สัญลักษณ์ถูกใจสีเขียวที่ปุ่ม URL ซึ่งจะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Certificate Authority (CA) ที่ออก SSL Certificate ให้

2. โปรแกรมควบคุมและรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้มีประสิทธิภาพถูกต้องหรือไม่?

การควบคุมและรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้จำเป็นที่จะต้องใช้โปรแกรมหรือเทคโนโลยีที่ได้รับการยืนยันและได้ผ่านการทดสอบ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประสิทธิภาพการป้องกันความปลอดภัยในระดับที่เพียงพอ

โปรแกรมหรือเทคโนโลยีเหล่านี้ต้องมีจุดเด่นในการตรวจสอบช่องโหว่ (vulnerability scanning) และป้องกันการโจมตีที่เป็นที่รู้จักกัน เช่น SQL injection, Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF) เป็นต้น

Ex. Web Application Firewall

  • Web Application Firewall (WAF) เป็นโปรแกรมควบคุมการแฮ็คเข้าถึงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน (web application) ที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • WAF ทำหน้าที่ตรวจสอบการสื่อสารข้อมูลข้ามไซต์ (intercepting and inspecting cross-site communication) เพื่อตรวจสอบช่องโหว่ในการแข็งความปลอดภัยข้อมูล
  • WAF ช่วยป้องกันการโจมตี SQL injection, Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF) และช่องโหว่ไซต์เพรียวที่อื่น

3. เว็บไซต์นี้ใช้การเข้ารหัสข้อมูลสำคัญที่ถูกสุดแน่นอนหรือไม่?

เว็บไซต์ที่มีการใช้งานคำสั่งป้องกันความปลอดภัยควรใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกสุดแน่นอน เช่น AES (Advanced Encryption Standard) ในการเข้ารหัสข้อมูลที่จะถูกส่งผ่านเครือข่าย โดย AES เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยืนยันและใช้กันอย่างแพร่หลายในการป้องกันการถูกแฮ็ค

การใช้งาน HTTPS จะช่วยให้ข้อมูลที่ส่งผ่านไปมาระหว่างผู้ใช้และเว็บไซต์ถูกเข้ารหัสและปลอดภัย ผ่านการใช้งานคำสั่ง TLS (Transport Layer Security) ที่เป็นโปรโตคอลระดับ transport layer

Ex. Advanced Encryption Standard (AES)

  • Advanced Encryption Standard (AES) เป็นการเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกสุดแน่นอนที่มีการใช้งานกว้างขวาง
  • AES จะใช้กระบวนการทำการแปลงข้อมูลผ่านคีย์ (key) เพื่อเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล
  • AES มีรูปแบบคีย์ที่เหมาะสมใช้ได้ถึง 256 บิต ทำให้มีความยากต่อการถอดรหัสโดยไม่ได้มีคีย์

4. จะมีการแจ้งเตือนหรือการคำนวณค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการโอนเงินผ่านเว็บไซต์จากต่างประเทศหรือไม่?

ในกรณีที่แลกเปลี่ยนสกุลเงินหรือทำการโอนเงินผ่านเว็บไซต์จากต่างประเทศ อาจมีค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระโดยผู้ใช้งาน เพื่อคุ้มครองการดำเนินการและช่วยให้ผู้ใช้ได้รับข้อมูลสำคัญ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก โปรดตรวจสอบข้อมูลหรือข้อความที่แสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ อาจมีข้อความแจ้งเตือนถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

1. การแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

หากคุณกำลังทำการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินจากต่างประเทศ เว็บไซต์และบริการหลายแห่งให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้งานอาจต้องชำระ

2. ค่าบริการโอน

ถ้าคุณต้องการโอนเงินผ่านเว็บไซต์จากต่างประเทศ โปรดพิจารณาถึงค่าบริการที่อาจเพิ่มขึ้นในกระบวนการโอน เว็บไซต์ทั่วไปจะแสดงข้อมูลให้คุณทราบถึงยอดชำระที่ต้องชำระสำหรับการโอนเงิน และกรีดค่าบริการจากผู้ใช้งานเมื่อมีการดำเนินการโอนแล้ว

5. ผู้ใช้งานจำเป็นต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสำคัญใด ๆ เพื่อใช้ในขณะทำการโอนเงินหรือไม่?

เพื่อให้การโอนเงินผ่านเว็บไซต์เป็นไปได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง ผู้ใช้งานอาจต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสำคัญ แต่ไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อรับรองว่าผู้ที่ดำเนินการโอนเงินจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และผู้รับสามารถตรวจสอบและยืนยันข้อมูลได้อีกครั้ง

1. ข้อมูลประจำตัว

การโอนเงินต่างประเทศอาจต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และบัตรประจำตัวประชาชน การกรอกข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต่อการยืนยันตัวตนและให้บริการโดยถูกต้อง

2. ข้อมูลทางการเงิน

หากมีการโอนเงินผ่านเว็บไซต์ คุณอาจต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคาร เพื่อให้สามารถโอนเงินได้ถูกต้องและปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยข้ามขีดจำกัด โปรดสแกนหรือกรอกรหัส OTP (One-Time Password) เพื่อยืนยันการทำรายการให้ถูกต้อง

6. เว็บไซต์นี้ได้รับการรับรองหรือเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือไม่?

6. เว็บไซต์นี้ได้รับการรับรองหรือเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือไม่?

เว็บไซต์ที่ได้รับการรับรองหมายถึงจุดประสงค์ของการให้บริการที่ชัดเจนและมีคุณภาพสูง ผู้ใช้สามารถตรวจสอบได้ว่าเว็บไซต์นั้นได้รับการยอมรับหรือไม่ โดยดูจากกระทำการต่าง ๆ ของเว็บไซต์และคำแนะนำจากผู้ใช้งาน

1. การได้รับใบอนุญาตและการปกป้องข้อมูล

เว็บไซต์ที่ได้รับการยอมรับจะได้รับใบอนุญาตและจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้อย่างปลอดภัย เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถติดต่อหน่วยงานที่ทำการรับรองหรือเป็นผู้ควบคุมการได้รับทราบข้อมูลส่วนบุคคล

2. บทวิจารณ์และคำแนะนำ

ผู้ใช้งานอื่น ๆ ที่เคยใช้บริการของเว็บไซต์อาจมีการแสดงความคิดเห็นและกล่าวถึงประสบการณ์ของพวกเขาผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ตัวอย่าง โซเชียลมีเดีย หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ เป็นต้น เป็นสิ่งที่สำคัญที่ผู้ใช้จะต้องพิจารณาให้ดีก่อนการใช้บริการ

7. มีความพึงพอใจต่อบริการและความถูกต้องของข้อมูลที่เว็บไซต์นี้ให้หรือไม่?

ประสบการณ์และความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อเว็บไซต์จะเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีว่าบริการและข้อมูลที่เว็บไซต์นี้ให้มีคุณภาพสูงหรือไม่ โดยผู้ใช้สามารถพิจารณาจากคำแนะนำและการรีวิวที่มีในเว็บไซต์ เสียงของผู้ใช้จะช่วยให้คุณประเมินถึงการคุณภาพและการถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ

1. คุณภาพบริการ

กรุณารับชมความพึงพอใจของผู้ใช้ที่ได้รับการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง เช่น คำพิมพ์ โหลดโดยเร็ว ระยะเวลาที่ใช้ในการโอนเงิน เป็นต้น เป็นสิ่งที่คุณสามารถพิจารณาเพื่อให้คุณมีความพึงพอใจกับบริการ

2. ความถูกต้องของข้อมูล

ผู้ใช้ควรรับทราบว่าข้อมูลที่ได้รับโดยเว็บไซต์นั้นได้ถูกต้องและป้องกันการโจรกรรมข้อมูล การปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์และการตรวจสอบข้อมูลที่ได้ยืนยันและตรวจสอบอย่างถูกต้อง เหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ใช้ในการปฏิบัติต่อเว็บไซต์

การประกาศของราชกิจจาฯเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้จากต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมความเป็นธรรมและยุติธรรมในการชำระภาษี และมีความสำคัญในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้ผู้ค้าต่างประเทศต้องปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

Leave a Comment